Teeranat Kanjanauaksorn Foundation

Latest News:

ความยุติธรรมทางเพศ

11 ปี ของการเดินทางคดีความภายใต้ “กระบวนการยุติธรรม”

PDFPrintE-mail
table01

11 ปี ของการเดินทางคดีความภายใต้ “กระบวนการยุติธรรม”

ความเป็นมา
ในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2546  ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นมีรายงานข่าวว่าข้าราชการระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับคณะรัฐมนตรีได้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่อเจตนาในทางชู้สาวกับนักข่าวหญิง เหตุการณ์ดังกล่าวสื่อมวลชนสายทำเนียบรัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทนำในการเคลื่อนไหวแจ้งข่าวต่อสังคมสาธารณชนและต่อมาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ รวมทั้งองค์กรสตรีร่วมรณรงค์เผยแพร่ข่าวภัยคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุณทิชา ณ นคร ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ ได้ร่วมเคลื่อนไหวโดยการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ เช่น วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ รวมทั้งเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เรื่อง“จดหมายจากองค์กรผู้หญิง” ถึงนายกรัฐมนตรี...สืบเนื่องประชุม ครม.สัญจร”เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่คุกคามทางเพศ จากประเด็นข่าว(บิ๊กขี้หลี) “ผู้สื่อข่าวสตรีถูกคุกคามทางเพศจากนายตำรวจระดับสูง” จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ ได้ยื่นฟ้องคุณทิชา ณ นคร เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา มีรายละเอียดดังนี้

Read more: 11 ปี ของการเดินทางคดีความภายใต้ “กระบวนการยุติธรรม”
 
ภาพกิจกรรม ข่าวสารล่าสุด (News feed) เว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อเรา

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

whaf

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
สุขภาพ ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง และสิทธิในสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน
http://whaf.or.th/

   
sapaan

กลุ่มสะพาน
กลุ่มสร้างสื่อเพื่อความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ

http://www.sapaan.org/

 
rsat

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
เป็น องค์กรที่ทำงานในประเด็นความหลากหลายทางเพศ มีบุคลากรและเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและสร้างความเข้าใจต่อสังคม
http://www.rsat.info/trsf/  

   
nhrc

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคม ไทย” โดยยึดในหลักการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเคารพคุณค่าแห่งสิทธิเสรีภาพตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในสังคม

http://www.nhrc.or.th/ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
เลขที่ 4 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม24 แขวง/เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร 02 868-4344 081 423-6896
โทรสาร 02 868-4344

Email: tkfthai@gmail.com