Teeranat Kanjanauaksorn Foundation

Latest News:

อ.ธีรนาถ กับ เครือข่ายผู้หญิงรัฐธรรมนูญ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2541

PDFPrintE-mail
จดหมายข่าวเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ
ปีที่  2  ฉบับที่  6  เดือนเมษายน - มิถุนายน  2541

ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเราจะหนี้เรื่องร้าย ๆ ไปไม่พ้นทุก ๆ เช้าหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าว เรื่องการโกงกิน ค้ายาบ้า ฆาตกรมีสี คนตกงาน ไอ้บ้ากามฆ่าข่มขืน แก๊งลักรถ คนขายเด็ก ฯลฯ ดูไปแล้วก็ชวนให้อยากเลิกอ่านหนังสือพิมพ์ แต่ข่าวร้ายก็ยังตามมาจนถึงบ้านในหน้าจอทีวี  หรือบางที่เราก็อดหวั่นไม่ได้ว่าวันใดวันหนึ่งจะต้องตกเป็นเจ้าของข่าวเสียเอง  จนพากันกลายเป็นโรคหวาดระแวงคนแปลกหน้า ผวากับการต้องไปที่เปลี่ยว ข้าวของเงินทองก็ต้องหาช่องทางเก็บไม่ให้ล่อตาใคร โชคร้ายที่ว่า  ขนาดเก็บไว้ในธนาคารก็ยังมีคนมาลักเอาไปได้จนเกิดเป็นโรคไม่ไว้ใจธนาคารไปตาม ๆ กัน  เพราะไม่รู้ว่าธนาคารของเรามั่นคงแค่ไหน เขาจะเอาเงินของเราไปให้ใครใช้ วันไหนจะล้ม เขาก็ไม่บอกก่อนเสียด้วย

แม้แต่เวลามีเรื่อง จะไปหาตำรวจ ก็ชักจะไม่ค่อยแน่ใจคนไหนตำรวจปลอมคนไหนจริง จะเข้าวัดก็ไม่รู้ว่าที่เห็นห่มผ้าเหลืองอยู่คือพระแท้หรือพระเทียม ช่างทุกข์ยาก  เข้าตาจนเสียหมด ในสังคมจอมปลอมของเรานี้  กระทั่งรัฐบาล หรือผู้แทนราษฏรที่นั่งอยู่ในสภาอันทรงเกียรติ จนถึงรัฐมนตรี  เรายังไม่รู้เลยว่าท่านมีเกียรติกันจริงหรือเปล่า  หรือที่เห็นเดินใส่เสื้อสากลโก้หรูอยู่นั้น แท้จริงจะเป็นโจร  แต่เราเคยคิดกันไหมว่า  สังคมที่ช่างพาให้อับจนนี้แหละที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมา  เราทั้งหลายที่รวมกันเป็นสมาชิกของสังคมทุก ๆ คน ไม่มีใครหลีกพ้นทั้งความรับผิดชอบและผลกระทบ  แม้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร  ไม่ย่อมรู้เห็นอะไรเพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคมของประเทศ เราเป็นหนึ่งในหกสิบเอ็ดล้านคน  เวลาเขานับจำนวนประชากร  เราก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้น  เวลาที่ขาเก็บภาษีเขาก็คาดเอาเราเป็นหนึ่งในคนที่จ่าย  เวลาที่เขาคิดงบประมาณให้รัฐบาลเอาไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน เราก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาบอกว่าจะได้ประโยชน์ เวลาที่ผู้แทนเขาหาเสียง  เราก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่าจะทำงานให้  จะไปใช้อำนาจแทน  และไม่เชื่อว่า  มีคนอื่นเขาอยากจะได้มาเป็นหนึ่งในนี้แทนเราอยู่มากมาย  ขนาดบัตรประชาชนคนไทยกลายเป็นของขายได้  มีราคา

จนกว่าวันใดที่เรากลายเป็นคนไม่มีชาติ เป็นคนไร้รัฐเหมือนชนกลุ่มน้อยใกล้บ้านเรา คงจะเข้าใจได้ว่าการมีสถานะเป็นประชาชน  พลเมืองของประเทศเป็นสมาชิกสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  มีหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  และมีกฎหมายคุ้มครอง  ใช้เพื่อปกป้องการละเมิดจากผู้อื่นได้นั้น  มีความหมายมากมายเพียงใดต่อชีวิตของเรา  แต่รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ได้แค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้  ขณะที่คนจะจะใช้กฎหมาย  กติกาสังคม ให้เป็นประโยชน์ได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้  ความเข้าใจ และพลังอำนาจที่มีอยู่ พลังอำนาจนี้ทุกคนมีเท่ากันในฐานะเป็นประชาชน... Read more: ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2541
 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนมกรกฎาคม - ตุลาคม 2541

PDFPrintE-mail
จดหมายข่าวเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ
ปีที่  2  ฉบับที่  7  เดือนมกรกฎาคม - ตุลาคม  2541
    
นับแต่ตุลาคม 2540 วันที่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายอย่าง อาทิเช่น ความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่กรณีท่อก๊าซพม่า  กรณีโตแย้งการจับกุมคุมขังชาว
ปะหล่องที่เชียงดาว ลแะการเข้าชื่อเพื่อเสนอให้มีการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการซึ่งเป็นร่างที่จัดทำโดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามมติรัฐมนตรี มุ่งให้เกิดการจัดการกับปัญหาอย่างครบวงจร มีการบริหารจัดการกองทุนเงินทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมแต่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเปลี่ยนไปถึงสามคนแล้ว ก็ยังมีการนำเสนอเข้าสู่สภา ฯ คณะนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อกันเลยจำนวน 2 หมื่นคนไปแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่หมื่นที่ 3 ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อใช้สิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ
    
การเข้าชื่อของผู้สิทธิเลือกตั้ง 5 หมื่นคน เพื่อเสนอร่างกฎหมายให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ กำลังได้รับความสนใจจากคนหลายฝ่าย เนื่องจากกฎหมายของเราตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงและออกกฎหมายใหม่มีมากมาย  แต่สภาฯ ของเรามีอายุการทำงานที่ค่อนข้างสั้น ขณะที่กฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านขั้นตอนตั้งแต่การยกร่างจนมาถึงสภาฯ และผ่านการพิจารณา 3 วาระ ออกมาเป็นกฎหมายใช้บังคับได้ จึงมีร่างกฎหมายรออยู่มากมายที่จะเข้าสภาฯ กฎหมายบางเรื่องก็ไม่ได้รับความสนใจ  มีโอกาสน้อยมากที่จะเข้าสู่การพิจารณาหรือแม้แต่มีการ่างขึ้นประชาชนจำนวนมากที่รู้สึกว่าความจำเป็น  ความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนอง  จึงต้องการใช้โอกาสที่รัฐธรรมนูญเปิดให้เสนอกฎหมายเอง  ผู้หญิงก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องการใช้สิทธินี้ด้วยเช่นกัน  เพื่อเสนอกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับ  ความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติ
    
แม้ว่ากฎหมายกำหนดวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวยังไม่มี  ประชาชนก็สามารถที่จะ เข้าชื่อกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของตนได้ และร่างกฎหมายก็สามารถเข้าสู่สภาฯ ได้โดยผ่านช่องทางที่มีอยู่แล้ว คือผ่านทาง ส.ส.หรือคณะรัฐมนตรี  ซึ่งย่อมจะต้องให้ความสำคัญ  และละเลยมิได้ต่อเจตนารมณ์ของประชาชน  นอกจากนั้น
การมีผู้ใช้สิทธิยังสะท้อนถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ออกมาอีกด้วย
 &nbsp... Read more: ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนมกรกฎาคม - ตุลาคม 2541
 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม - มีนาคม 2541

PDFPrintE-mail
จดหมายข่าวเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ
ปีที่  2  ฉบับที่  5  เดือนมกราคม - มีนาคม  2541

สวัสดีค่ะ  ท่านสมาชิกเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ  ท่านเชื่อมั่นในสิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาค และท่านที่สนใจในการปฏิรูปการเมืองทุกท่าน  วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่ปีที่ 2  แล้วที่เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญได้ก่อตั้งขึ้นมา  ในช่วงที่ผ่านมานี้เรามีงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  พร้อม ๆ กับเนื้อหาสาระในจดหมายข่าวของเครือข่ายฯ  ที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยมา  ด้วยความสามารถของบรรณาธิการ
คนเก่งของเรา
    
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้เราต้องเร่งทำงาน  เพื่อให้การเมือง  การตัดสินใจในทุกระดับ  ได้เปิดสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นจริงมากขึ้น  เราต้องการระดมความคิดและความสามารถจากคนทุกฝ่าย  ทั้งหญิงและชาย  เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกแน่นอนที่ว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงที่ได้ถูกละเมิด  มองข้าม  มาเป็นเวลาช้านานย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ในการเร่งระดมสรรพกำลังและความสามารถครั้งนี้
วิกฤติที่เกิดขึ้นมิใช่มีเพียงด้านเศรษฐกิจการเงินเท่านั้น  สังคมและการเมืองชองเราก็มีปัญหาที่ทับถมมายาวนานรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นกัน  นอกจากนั้นเศรษฐกิจของประเทศย่อมหมายรวมถึงสภาพความเป็นอยู่  การทำมาหากินของคนทั้งในชนบทและในเมือง  ทั้งของแรงงานและนายจ้างเท่าๆกัน  ที่ผ่านมาคนส่วนล่างในสังคมของเราถูกกำหนดให้อดทน  เสียสละ  เพื่อการพัฒนาประเทศ  เพื่อดึงดูดการลงทุน  ฯลฯ  แต่เมื่อเวลาผ่านไป  แทนที่คนเหล่านั้นจะได้รับผลประโยชน์จากการอดทนเสียสละของตน  และถูกกำหนดให้เสียสละเพิ่มขึ้นอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ในขณะที่คนบางส่วนที่เคยได้รับประโยชน์จากการพัฒนายังคงได้รับการปกป้องอยู่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ในบรรดาผู้เสียสละทั้งในเมืองและชนบทนั้น  ผู้หญิงต้องเสียสละเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลสถิติขององค์การสหประชาชาติที่ชี้ว่าผู้หญิงซึ่งสร้างผลผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่สร้างขึ้นในโลกนั้น  รับค่าตอบแทนในสัดส่วนที่ต่ำกว่าผลผลิตที่ตนเองสร้างขึ้น  และเป็นเจ้าของทรัพย์สินในสัดส่วนที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับชาย  ตัวเลขของประเทศไทยชี้ว่า  ผู้หญิงในแทบทุกวัยได้รับค่าตอบแทนแรงงานของตน
ต่ำกว่าชาย&nbsp... Read more: ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม - มีนาคม 2541
   

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - กันยายน 2540

PDFPrintE-mail
จดหมายข่าวเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ
ปีที่ 2  ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - กันยายน  2540

สวัสดีค่ะ  สมาชิกเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ  และผู้หญิงที่สนใจในการเมือง  ทุกท่าน  การร่างรัฐธรรมนูญครั้งประวัติศาสตร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ประชาชนชาวไทยทั้งหญิงและชายกำลังรอคอยที่จะเห็น

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ซึ่งเป็นฉบับที่  16  ของประเทศไทย  ผ่านการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภา  เพื่อนำไปสู่การประกาศใช้บังคับ  เราคงจะได้เห็นสัญลักษณ์ของการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญตามสถานที่ต่าง ๆ  เช่น  ป้ายคำขวัญ  คำประกาศ  และสีเขียวตองอ่อน  ซึ่งเป็นสีที่แสดงถึงการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ปรากฏอยู่ทั่วไปในรูปแบบที่หลากหลาย

แม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะไม่ถูกใจทุกคนอย่างเต็มที่  หลายคนเห็นว่ายังมีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าจะแก้ไขได้ดีกว่านี้  แต่รัฐธรรมนูญตามร่างใหม่ที่ได้มาจากการทำงานอย่างหนักร่วมกันของสมาชิกสภาร่างฯ  และประชาชนผู้สนใจ  ทั้งที่รวมตัวเป็นองค์กรและที่ไม่เป็นองค์กร  ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดที่เคยมีมา  เราจะเห็นได้ว่า  ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อสิทธิของประชาชนและหน้าที่ของรัฐที่มีต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ  ต่างจากรัฐธรรมนูญอื่น ๆ ที่ผ่านมา  ซึ่งมักมีเนื้อหาหนักไปทางเป็นกฎหมายของรัฐ  มากกว่าที่จะเป็นกฎหมายของประชาชน  เพราะเน้นที่อำนาจรัฐและหน้าที่ของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญในยุคเผด็จการ

รัฐธรรมนูญตามร่างใหม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ  เพิ่มขึ้นมากมายหลายมาตรา  และให้ความสำคัญกับการเข้าสู่อำนาจ  การตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ  มากขึ้น  ที่สำคัญคือ มีบทบัญญัติว่าด้วยการปกครอง  (มาตรา 276 - 280)  ศาลรัฐธรรมนูญ  (มาตรา 255 - 270)  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (มาตรา 199 - 200)  ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยขาด  ทั้ง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนั้น  

ยังให้ความสำคัญต่อความเป็นมนุษย์  ซึ่งถูกละเลยไปในยุคที่เงินกลายเป็นพระเจ้า  (มาตรา 4 , 26 และ 28)

บทบัญญัติเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกรังแกได้มีโอกาสต่อสู้ปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตนได้ แต่จะเป็นจริงในทางปฏิบัติเพียงใดขึ้นอยู่อย่างมากกับกฎหมายประกอบที่จะออกตามมา และการใช้บังคับเราจึงอยากจะเห็นการออกกฎหมายต่าง ๆ  ของประเทศกระทำโดยผ่านการพิจารณาของบุคคลที่หลากหลาย&nbsp... Read more: ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - กันยายน 2540
   
ภาพกิจกรรม ข่าวสารล่าสุด (News feed) เว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อเรา

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

whaf

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
สุขภาพ ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง และสิทธิในสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน
http://whaf.or.th/

   
sapaan

กลุ่มสะพาน
กลุ่มสร้างสื่อเพื่อความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ

http://www.sapaan.org/

 
rsat

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
เป็น องค์กรที่ทำงานในประเด็นความหลากหลายทางเพศ มีบุคลากรและเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและสร้างความเข้าใจต่อสังคม
http://www.rsat.info/trsf/  

   
nhrc

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคม ไทย” โดยยึดในหลักการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเคารพคุณค่าแห่งสิทธิเสรีภาพตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในสังคม

http://www.nhrc.or.th/ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
เลขที่ 4 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม24 แขวง/เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร 02 868-4344 081 423-6896
โทรสาร 02 868-4344

Email: tkfthai@gmail.com